Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

EU představila nové udržitelné výzvy

European Environment Agency, jež působí pod záštitou Evropské unie, představila nové udržitelné výzvy pro tento rok. Týkají se zejména udržitelného hospodářského růstu a cirkulární ekonomiky.

Green Deal a cíle EU do roku 2030

Ekologie a udržitelnost jsou velmi aktuálními tématy v globální politice. Hojně se jimi zabývá i Evropská unie a její Green Deal. European Environment Agency nyní představila další udržitelné výzvy, ale i problémy, kterým bychom se měli vyhnout.

Překážky týkající se udržitelnosti a stojící v cestě k úspěšnému dodržení evropského plánu cílů v oblasti klimatu do roku 2030 stojí na každém rohu. Přicházejí ze strany legislativy, správy, firem, technologií, ale i z osobního chování a přístupu lidí. Aby bylo možné cílů v oblasti klimatu do roku 2023 dosáhnout, tak Evropa musí naprosto změnit systémy výroby a spotřeby, zejména v oblasti potravin, energie a mobility.

Obrovským problémem je také, že téměř všechny problémy týkající se udržitelnosti jsou velmi úzce spjaty se sociálními a ekonomickými otázkami. Skoro všechny změny v oblasti životního prostředí se tak jasně projevují i v ostatních oblastech, a to například v ekonomii, obchodě, výrobě nebo třeba zaměstnanosti.

Udržitelnost může uškodit v jiných sektorech

Jak European Environment Agency uvádí, pokud by se změnil způsob výroby energie, která by se odklonila od fosilních paliv, mohlo by to způsobit nezaměstnanost a chudobu v oblastech, které jsou závislé na těžbě uhlí. Sice existují prostředky jako rekvalifikace pracovníků nebo investice do nových pracovních míst, ale ne vždy jsou úspěšné.

Největším problémem je dle EU zejména chování lidí a jejich spotřebitelské návyky. Životnímu prostředí Unie by velmi pomohl například přechod od vlastnictví auta ke sdíleným jízdám nebo používání veřejné dopravy.

Udržitelné zemědělství

Obrovským průšvihem v rámci udržitelnosti jsou také moderní zemědělské metody a intenzivní produkce potravin. Obojí přineslo ekonomický růst a zvýšení produktivity, ale zároveň to vedlo k problémům, jako je znečištění vody, eroze půdy, ztráta biodiverzity a nadměrné využívání chemických hnojiv a pesticidů. Zemědělství také přispívá k emisím skleníkových plynů a změně klimatu.

Dle odborníků je nezbytné přehodnotit zemědělství i potravinové systémy a udělat je odolnými a udržitelnými. Musíme se zaměřit na zlepšení životních podmínek pro farmáře, zajištění spravedlivého přístupu ke zdravým potravinám pro všechny. Dále také na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.

Měli bychom se také ptát, jaké funkce by mělo zemědělství plnit v udržitelné budoucnosti. Může to zahrnovat zajištění potravinové soběstačnosti, ochranu biologické rozmanitosti, udržování kulturního dědictví a venkovských oblastí nebo podporu trvale udržitelných zemědělských praktik.

Zdroj: www.eea.europa.eu