Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Co znamená
článek 4 a 5
Severoatlantické smlouvy?

Společně se zprávami o dopadu ruských raket na polské území se mluví o Severoatlantické smlouvě, a to konkrétně o článcích 4 a 5. Co tyto články znamenají a kdo z politiků vyzývá k jejich aktivaci?

Při výbuchu na východě Polska nedaleko hranic s Ukrajinou přišli dnes odpoledne o život dva lidé. Podle nejmenovaného vysoce postaveného představitele amerických tajných služeb na místo dopadly ruské rakety, informuje agentura AP.

Polsko je členem Severoatlantické aliance. I z tohoto důvodu se začínají ozývat spekulace ohledně článku 4 a 5 Severoatlantické smlouvy. Podle lotyšského ministra obrany by měla být první reakcí aktivace článku 4 Severoatlantické smlouvy a protivzdušná obrana Ukrajiny.

Co obsahuje článek 4?

Smluvní strany budou společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli smluvní strany.
Severoatlantická smlouva

Co se stane, pokud bude aktivován článek 4?

„Diskutujeme s Lotyšskem a zejména s Litvou, zda nemáme využít čtvrtého článku (smlouvy o NATO). To je řešení, které předpokládá vzájemné konzultace, pokud podle názoru kterékoliv členské země bude ohrožena její územní celistvost, politická nezávislost či bezpečnost. Zdá se mi, že je to čím dál více potřebné. Protože už jen nestačí, abychom veřejně vyjadřovali své znepokojení, teď jsou zapotřebí již konkrétní kroky a zapojení celé aliance,“ vyjádřil se ohledně článku 4 před rokem premiér Morawiecki.

Po dnešním dopadu ruských raket na území Polska začala polská vláda zvažovat použití článku 4 NATO.

Co obsahuje článek 5?

Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti. Každý takový útok a všechna opatření učiněná v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.
Severoatlantická smlouva

Co se stane, pokud bude aktivován článek 5?

„Článek byl vypracován v bývalé době studené války, ale je stále platný i v nynějším světě, který čelí mezinárodnímu terorismu,“ zdůraznil generální tajemník NATO George Robertson, který se k aktivaci článku vyjadřoval při jeho historicky první aktivaci po teroristických útocích 11. září 2001.

Americký generál Ben Hodges k celé situaci sdělil, že článek 5 Severoatlantické smlouvy není automatický mechanismus, ale že jeho aktivování vyžaduje politické rozhodnutí.

Pozvi mě na pivo🍻

Secure card payment by Stripe
Zjištujeme, jestli tvůj prohlížeč umí platby.