Přihlášení se k heyfomo

Po přihlášení budeš mít přístup ke všemu obsahu na heyfomo.cz, můžeš komentovat články a další features, just do it!
Reset hesla

Až 1,7 milionu lidí pije v Česku rizikově, uvádí zpráva o závislostech

Podle zprávy je v České republice ročně spotřebováno 10 litrů čistého alkoholu na jednu osobu, kvůli čemuž vláda jako součást nedávno představeného konsolidačního balíčku oznámila zvýšení daně na alkohol.

V pondělí byla zveřejněna výroční zpráva o závislostech v České republice, která každý rok zkoumá užívání tabákových i nikotinových výrobků, alkoholu, psychoaktivních léků i nelegálních drog. Vedle toho se také soustředí na hazardní hraní a nadužívání digitálních technologií. Výsledky, které byly ve zprávě sepsány, představila v pondělí šéfka Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová.

Podle zjištěných údajů kouří v České republice denně cigarety přibližně 20 % populace starší 15 let, což je podobné procento jako v posledních sedmi letech. Asi 10 % dospělé populace denně pije alkohol, přičemž časté pití nadměrných dávek alkoholu uvedlo 12 % populace. Podle analýzy se nachází až 1,7 milionu dospělých v kategorii rizikového pití alkoholu a až 900 tisíc z nich spadá do kategorie škodlivého pití alkoholu.

Míra konzumace alkoholu je dlouhodobě vysoká. Podle studií se situace dlouhodobě nemění. První náznak poklesu byl v roce 2021, kdy v jedné studii vyšly nižší hodnoty míry denního pití alkoholu – především mezi muži.
Pavla Chomynová, šéfka Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Zpráva také uvádí, že asi 13–15 % populace spadá do kategorie problematické spotřeby psychoaktivních látek. Vedle toho uvádí čtvrtina až třetina dospělých zkušenost s konopnými látkami, přičemž užívání konopí je vyšší především mezi muži a v mladších věkových skupinách.

Podle odhadů činí společenské náklady v souvislosti se závislostním chováním v ČR průměrně asi 200 miliard Kč. U kouření se konkrétně jedná o 100–170 miliard Kč, u konzumace alkoholu o 35–55 miliard Kč. Podle zprávy je v České republice ročně spotřebováno 166,7 litru alkoholu na 1 obyvatele, což odpovídá 10 litrům čistého alkoholu na osobu. Vláda tak jako součást nedávno představeného konsolidačního balíčku oznámila zvýšení daně na alkohol.